1338 zł specjalnego świadczenia dla matek. Ale pieniądze mogą dostać też ojcowie

0
9

Mama 4 plus, czyli świadczenie zwane również emeryturą matczyną czy też rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, wypłacane jest od lutego 2019 roku. Starać się o nie mogą kobiety, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę potomstwa. W zasadach dotyczących programu jest jednak wytrych, który pozwala skorzystać z finansowania także ojcom.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/finanse/news-1338-zl-specjalnego-swiadczenia-dla-matek-ale-pieniadze-moga,nId,6556512
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu