Wiceprezes ZBP: nie ma odwrotu od WIRON-u. „Nie będzie przepychania czegoś niedopracowanego”

0
10

Przeprowadzony w grudniu audyt pozwolił wyeliminować błędy w wyliczaniu wskaźnika WIRON. Sektor prywatny będzie stopniowo wprowadzać nowy wskaźnik w ciągu całego 2023 roku zgodnie z Mapą Drogową – mówi Interii Tadeusz Białek, przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/raport-rozmowy-interii/news-wiceprezes-zbp-nie-ma-odwrotu-od-wiron-u-nie-bedzie-przepych,nId,6540089
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu